Toiminnallinen mittari

Lunastettujen jakeluliikenteen pysäköintitunnusten määrä

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
21Kaupunkilogistiikka ja jakeluliikenne
Ajallaan