Toiminnallinen mittari

Lunastettujen jakeluliikenteen pysäköintitunnusten määrä