Toiminnallinen mittari

Jakeluliikenteen kuormauspaikkojen käyttäjien määrä

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
21Kaupunkilogistiikka ja jakeluliikenne
Ajallaan