Toiminnallinen mittari

Jakeluliikenteen kuormauspaikkojen käyttäjien määrä