Hyppää sisältöön
Mittarit

Keskimääräinen parannus peruskorjattujen rakennusten E-luvuissa

Toiminnallinen mittari

Tämä mittari kuvaa keskimäärisen parannuksen E-luvussa vuoden aikana valmistuneissa peruskorjauksissa. Tavoitteena vuodesta 2019 eteenpäin on, että kaikkien peruskorjauskohteiden E-luku paranee vähintään 25%. Tähän tavoitteeseen pääsemistä kuvaa mittari Osuus peruskorjaushankkeista, joissa saavutetaan vähintään 25% parannus E-luvussa. Myös keskimääräisen muutoksen seuraaminen on kuitenkin hyödyllistä, sillä se kuvaa rakennuskannan energiatehokkuudessa tapahtuneen parannuksen varsinaista suuruutta, eikä pelkästään tietyn rajan ylittämistä.

E-luku ilmaisee rakennuksen laskennallisen ostoenergian kulutuksen neliömetriä kohden vuodessa siten, että eri energiantuottotavoilla tuotettu energiamäärä kerrotaan eri energiamuotokertoimella. E-lukuun vaikuttaa siis sekä rakennuksen ominaislämmönkulutus, että se tapa, jolla käytetty energia tuotetaan.

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
48Energiatehokkuus kaupungin peruskorjauksissa
Aikataulussa