Taktinen mittari

Raitioliikenteen keskinopeus

Viimeisin mittaus
2017

14,60 km/h
0,20 km/h

Tavoitteeseen matkaa
9 vuotta

2,40 km/h

Tavoite
2028

17 km/h

Tämä mittari kuvaa raitiovaunuliikenteen keskinopeutta. Toimenpiteen 7 Raitioliikenteen kehittämisohjelman tavoitteena on parantaa raitioliikenteen nopeutta ja luotettavuutta toimenpiteeseen liittyvien tehtävien kautta, minkä toivotaan lisäävän raitiovaunujen käyttöä liikkumismuotona. Tämä mittari auttaa seuraamaan nopeuden tavoitteen saavuttamista.

Raitioliikenteen nopeudet menneinä vuosina ja vuoden 2028 tavoite löytyvät raitioliikenteen kehittämisohjelmasta.

Kuvaaja