Hyppää sisältöön
Mittarit

Raitioliikenteen nopeuden variaatiokerroin

Taktinen mittari

Tämä mittari kuvaa sitä vaihtelua, joka on läsnä raitiovaunujen nopeudessa tietyllä matkalla. Mitä pienempää tämä vaihtelu on, eli mitä pienempi variaatiokerroin on, sitä tarkemmin raitiovaunujen matka-aikoja ja siten niiden saapumista eri pysäkeille voidaan ennustaa. Täsmällisyys raitiovaunujen aikatauluissa lisää raitiovaunuliikenteen luotettavuutta. Pienentämällä variaatiokerrointa ja lisäämällä raitiovaunuliikenteen luotettavuutta pyritään lisäämään ihmisten raitiovaunun käyttöä Helsingissä liikkumiseen. Toimenpiteen 7 Raitioliikenteen kehittämisohjelman tavoite on eri tehtävien avulla pienentämään raitioliikenteen nopeuden variaatiokerrointa. Tämä mittari seuraa tämän tavoitteen toteutumista.