Toiminnallinen mittari

Kulutusseurannassa olevien kiinteistöjen lukumäärä