Toiminnallinen mittari

Kulutusseurannassa olevien kiinteistöjen lukumäärä

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
34Toimitilojen energiatehokkuuden seuranta
Ajallaan
Merkittävä