Hyppää sisältöön
Mittarit

Helsinkiläisten ympäristöön liittyvät arvot ja asenteet

Taktinen mittari

Tämä mittari mittaa helsinkiläisten arvoja ja asenteita ympäristöasioihin liittyen. Näitä selvitetään kyselyillä.

(Tarvitsee numeerisen mittarin. Esim, jokin samankaltainen kysymys, kuin jolla mitataa tyytyväisyyttä Helsinkiin pyöräilykaupunkina?)