Hyppää sisältöön
Mittarit

Ympäristökasvatustapahtumiin ja ilmasto- ja energianeuvontaan osallistuneiden määrä

Taktinen mittari

Tämä mittari kuvaa haupungin kaupunkilaisille järjestämiin ympäristökasvatustapahtumiin ja ilmasto- ja energianeuvontaan osallistuneiden henkilöiden määrää. Tapahtumia ja neuvontaa järjestetään osana toimenpidettä 93 Ilmastonmuutoskoulutus, ja niiden tarkoituksena on lisätä kaupunkilaisten ympäristöosaamista ja -tietoisuutta.