Toiminnallinen mittari

Kaupunkilaisille suunnattujen ympäristökasvatustapahtumien määrä

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
93Ilmastonmuutoskoulutus
Myöhässä
Kohtalainen