Toiminnallinen mittari

Energiankulutuksen vähenemä kohteissa, joissa kiinteistöautomsatiojärjestelmä uusittu

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
50HEKA:n kiinteistöautomaation uusiminen
Ajallaan