Toiminnallinen mittari

Vähäpäästöisten ajoneuvojen tunnusten osuus asukas- ja yrityspysäköintitunnuksista