Strateginen mittari

Tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöt

Tieliikenne sisältää henkilöautot, bussit, taksit ja jakeluliikenteen. Tiedot perustuvat HSY:n päästölaskentaan. Mittarin tietokide löytyy Opasnetistä sivulta Air pollution emissions in Helsinki ja Jupyter Notebookissa oleva laskentamalli Githubista.