Toiminnallinen mittari

Kansallista tasoa tiukemmat energiatehokkuusehdot sisältävien uusien vuokrasopimusten osuus

Kansallista tasoa tiukemmat energiatehokkuusehdot sisältävien uusien vuokrasopimusten osuus kaikista vuoden aikana tehdyistä uusista asuinkerrostalojen vuokrasopimuksista.

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
59Tontinluovutuksen energiatehokkuusehdot
Ajallaan