Toiminnallinen mittari

Vähäpäästöisten ajoneuvojen pysäköintitulojen osuus kaikista pysäköintituloista