Toiminnallinen mittari

Luonnonmukaisiksi suunnitellut uudet viheralueet

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
130Hiilivarastojen ylläpito viheralueilla ja kaupunkiympäristössä
Ajallaan
Kohtalainen