Hyppää sisältöön
Toiminnallinen mittari

Yleissuunnitelmissa päätetty uuden raitiotieverkon pituus

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
8Kestävä liikenne ja maankäytön suunnittelu
Aikataulussa
Kohtalainen
14Yhdyskuntarakenne ja kestävät kulkumuodot
Aikataulussa
Kohtalainen
16Kaavoitus ja kestävät liikkumismuodot
Aikataulussa