Toiminnallinen mittari

Yleissuunnitelmissa päätetty uuden raitiotieverkon pituus

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
8Joukkoliikenne ja maankäytön suunnittelu
Ajallaan
14Yhdyskuntarakenne ja kestävät kulkumuodot
Ajallaan
Kohtalainen
16Kaavoitus ja kestävät liikkumismuodot
Ajallaan