Strateginen mittari

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt

Viimeisin mittaus
2018

654,21 kt/a
7,64 kt/a

Tavoitteeseen matkaa
16 vuotta

-424,21 kt/a

Tavoite
2035

230 kt/a

Liikenne käsittää tie-, raide- ja laivaliikenteen Helsingin alueella. Sen sijaan lentoliikenne ei ole näissä laskuissa mukana. Tiedot perustuvat HSY:n päästölaskentaan. Mittarin tietokide löytyy Opasnetistä sivulta Air pollution emissions in Helsinki.

Kuvaaja

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
20Kuljetuskaluston ja käyttövoimien hankintakriteerit
Ajallaan
28Älyliikenne Helsingissä -toimenpideohjelma
Ajallaan
Ei ole arvioitu