Toiminnallinen mittari

Sähköautojen latauspisteiden yleissuunnitelmassa olevien latauspaikkojen määrä