Toiminnallinen mittari

Täydentämisrakennuskohteiden kerrosala

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
14Yhdyskuntarakenne ja kestävät kulkumuodot
Ajallaan
Kohtalainen