Toiminnallinen mittari

Täydentämisrakennuskohteiden osuus kaikesta rakentamisesta

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
14Yhdyskuntarakenne ja kestävät kulkumuodot
Ajallaan
Kohtalainen