Hyppää sisältöön
Mittarit

Järjestettyjen vähähiilisten hankintojen koulutusten määrä

Toiminnallinen mittari

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
107Hankintojen ilmastokriteerien kehittäminen
Aikataulussa
Merkittävä