Hyppää sisältöön
Toiminnallinen mittari

Järjestettyjen vähähiilisten hankintojen koulutusten määrä

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
107Hankintojen ilmastokriteerien kehittäminen
Aikataulussa
Merkittävä