Taktinen mittari

Vähähiilisten hankintojen koulutuksiin osallistuneiden työntekijöiden määrä