Taktinen mittari

Sellaisten hankintojen määrä, joiden vaikuttavuutta on arvioitu ilmastonäkökulmasta