Toiminnallinen mittari

HNH-kriteereillä järjestettyjen asuinkerrostalotontteja koskevien laatukilpailujen osuus

Toimenpiteen mukaisilla kriteereillä järjestettyjen asuinkerrostalotontteja koskevien laatukilpailujen lukumäärän suhde kaikkiin asuinkerrostalotonttien laatukilpailuihin vuoden aikana.

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
61Tontinluovutuskilpailujen kriteeriksi hiilijalanjälki
Ajallaan