Hyppää sisältöön
Mittarit

Osuus peruskorjaushankkeista, joissa saavutetaan vähintään 25% parannus E-luvussa

Viimeisin mittaus
2018
37,5%
17,5 %-yks.
Tavoitteeseen matkaa
2 vuotta
62,5%-yks.
Tavoite
2023
100%
Toiminnallinen mittari

Vuodesta 2019 eteenpäin tavoitteena on peruskorjausten yhteydessä pienentää kohteiden E-lukua vähintään 25%. Tämä mittari kuvaa sitä, kuinka suuri osa peruskorjauskohteista on saavuttanut tämän tavoitteen.

E-luku ilmaisee rakennuksen laskennallisen ostoenergian kulutuksen neliömetriä kohden vuodessa siten, että eri energiantuottotavoilla tuotettu energiamäärä kerrotaan eri energiamuotokertoimella. E-lukuun vaikuttaa siis sekä rakennuksen ominaislämmönkulutus, että se tapa, jolla käytetty energia tuotetaan.

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
48Energiatehokkuus kaupungin peruskorjauksissa
Aikataulussa