Toiminnallinen mittari

Osuus peruskorjaushankkeista, joissa saavutetaan vähintään 25% parannus E-luvussa

Viimeisin mittaus
2018

37,50 %
17,50 %-yks.

Tavoitteeseen matkaa
1 vuotta

62,50 %-yks.

Tavoite
2020

100 %

Vuodesta 2019 eteenpäin tavoitteena on peruskorjausten yhteydessä pienentää kohteiden E-lukua vähintään 25%. Tämä mittari kuvaa sitä, kuinka suuri osa peruskorjauskohteista on saavuttanut tämän tavoitteen.

E-luku ilmaisee rakennuksen laskennallisen ostoenergian kulutuksen neliömetriä kohden vuodessa siten, että eri energiantuottotavoilla tuotettu energiamäärä kerrotaan eri energiamuotokertoimella. E-lukuun vaikuttaa siis sekä rakennuksen ominaislämmönkulutus, että se tapa, jolla käytetty energia tuotetaan.

Kuvaaja

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
48Energiatehokkuus peruskorjauksissa
Ajallaan