Taktinen mittari

Osuus busseilla ajetusta suoritteesta, jossa käyttövoimana on sähkö

Mittari kuvaa sitä osuutta busseilla ajetusta suoritteesta, joka ajetaan sähköbusseilla. Tämän mittarin tarkoituksena on seurata, paljonko kilpailutuksissa vaadittavat sähköbussit todellisuudessa vaikuttavat ajettujen kilometrien energianlähteisiin ja sitä kautta päästöihin.