Toiminnallinen mittari

Sähköautojen latauspaikkojen osuus kaikista pysäköintipaikoista tontinluovutusehdoissa