Toiminnallinen mittari

Osuus katurakennushankinnoista, joissa on vähimmäisvaatimuksena ilmastokriteerit

Ei arvoja
-
Tavoite
2019

100 %