Toiminnallinen mittari

Osuus katurakennuskilpailutuksista, joissa on vähimmäisvaatimuksena sähköllä toimivat työkoneet

Viimeisin mittaus
2018

0 %

Tavoitteeseen matkaa
1 vuotta

0,50 %-yks.

Tavoite
2020

0,50 %

Kuvaaja

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
46Päästöttömät työmaakoneet
Ajallaan
Kohtalainen