Hyppää sisältöön
Mittarit

Henkilöautojen määrä arkihuippuaikana kantakaupungissa

Taktinen mittari

Henkilöautojen määrä kantakaupungissa lisää polttomoottoriautolla ajettuja kilometrejä, koska autot on täytynyt sinne siirtää, mutta tilanne on monimutkainen. Myös pitkäaikaisesti asukaspysäköidyt autot lisäävät autojen määrää ilman, että ne vaikuttavat matkojen tai ajokilometrian määrään eli ne ovat liikennepalvelujen kannalta vähämerkityksisiä. Toisaalta autojen määrä yhdessä pysäköintipaikkojen määrän kanssa mittaa henkilöautoilun helppoutta. Jos autojen määrä on suuri pysäköintipaikkoihin verrattuna, tilanpuute tekee autoilusta hankalampaa, ja tämä palautemekanismi siirtää liikennettä muihin kulkumuotoihin. 

Autojen suuri määrä ei sinänsä kerro palvelutasosta mitään. Siinä suhteessa pitäisi pystyä arvioimaan, kuinka paljon autoilijat saavat lisäarvoa siitä, että he ovat voineet valita nimenomaan henkilöautoilun muiden liikennemuotojen sijasta.

Henkilöautojen määrää kantakaupungin alueella ei suoraan mitata. Ainoat mittausarvot, joiden perusteella henkilöautojen määrää voi arvioida, on liikennemäärät kantakaupunkiin ja sieltä pois vuorokauden eri aikoina kahdessatoista liikenteen mittauspisteessä (Länsiväylä, Meilahden silta, Munkkiniemen silta, Mannerheimintie, Ilmalankatu, Veturitie, Ratapihantie, Mäkelänkatu, Hämeentien silta, Hermannin rantatie, Kyläsaarenkatu ja Kulosaaren silta.)

Sivun dataa varten on käytetty dataa, jossa kantakaupungin rajan ylittäneiden henkilöautojen määrä on kirjattu tunneittain, ja ruuhkatunnille 7:45-8:45 myös, kumpaan suuntaan rajan yli nämä autot ova liikkuneet. Sama suhde kantakaupunkiin saapuville ja poistuville henkilöautoille on oletettu myös muille aamutunneille 6 ja 10 välillä. Tämän perusteella on laskettu muutos henkilöautojen määrässä kantakaupungissa aamukuuden ja aamukymmenen välillä, oletuksella, että kymmenen jälkeen kantakaupungin alueella on huippuaika henkilöautojen määrässä. Tämä laskenta siis arvio siitä, kuinka paljon enemmän autoja kantakaupungin alueella on päivällä kuin öisin. Kantakaupungissa ympäri vuorokauden olevien autojen määrää ei tämänhetkisillä tiedoilla pystytä laskemaan arvioon mukaan.