Taktinen mittari

Päästöpainotettu osuus toimenpideohjelmasta, joka hyvin manageroitu

Toimenpideiden seurannassa on tärkeää erottaa isot asiat pienistä, jotta saadaan yleiskuva. Siksi tämä mittari seuraa päästöpainotetusti sitä, miten eri toimenpiteet etenevät suunnitellussa aikataulussa.

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
146Päästövähennysten raportointi
Ajallaan