Strateginen mittari

Helsingin satama-alueiden CO2-päästöt

Viimeisin mittaus
2020

85 275 t/a
-1 172 t/a

Tavoitteeseen matkaa
16 vuotta

-24 441 t/a

Tavoite
2035

60 834 t/a

Sisältää tietoja Helsingin Satama-alueiden (Katajanokka, Eteläsatama, Länsisatama ja Vuosaari) kasvihuonekaasupäästöistä. Sisältää laivojen satamassaolon aikaiset päästöt (pääosin apukoneiden käyttö), työkoneiden ja maaliikenteen yhteenlasketut päästöt satama-alueella.

Kuvaaja

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
24Hiilineutraali Satama 2035 -toimenpideohjelma
Ajallaan
Kohtalainen