Strateginen mittari

Maalämmönkulutuksen kasvihuonekaasupäästöt

Maalämpö kuluttaa käytännössä sähköä, mutta sen kasvihuonekaasupäästöt kuvataan osana lämmityksen kasvihuonekaasupäästöjä. Tämä siksi, että muuten lämmityksen ja toisaalta kulutussähkön muutokset eivät olisi johdonmukaisia.