Strateginen mittari

Kuluttamisen kasvihuonekaasupäästöt

Kuluttamisen epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt ovat seurausta Helsinkiin tuoduista tavaroista. Ne kuuluvat scope 3 -laskentaan, koska päästöt tapahtuvat muualla mutta johtuvat helsinkiläisten kulutuksesta.