Hyppää sisältöön
Mittarit

Rakennusmateriaalien kasvihuonekaasupäästöt

Strateginen mittari

Rakentamisen päästöt sisältävät rakennusmateriaalien epäsuorat päästöt sekä uudis- että korjausrakentamisessa (scope 3). Kuitenkin tällä hetkellä scope 3 -mittarit sisältävät ainoastaan Helsingin kaupunkiorganisaation päästöjä, joten rakennusmateriaalien päästöt lasketaan osaksi kaukolämmön kulutuksen kasvihuonekaavupäästöjä pitkäaikaisina päästövaikutuksina.

Sen sijaan rakentamisessa käytettyjen koneiden päästöt kuvataan mittarissa Työkoneiden päästöt.