Taktinen mittari

Sähköautojen osuus ensirekisteröidyistä autoista

Sähköautojen määrää on arvioitu teknisten innovaatioiden yhteiskunnallista läpimenoa kuvaavalla Bassin diffuusiofumktiolla. Yksityiskohdat on esitetty tietokiteessä, joka löytyy Githubista.

The share of electric cars among new car fleet is estimated using the Bass diffusion function, which is typically used to describe the diffusion of new technological innovations within a society. Details are found from a knowledge crystal that is located in Github.

Kuvaaja

Suorat vaikutukset