Strateginen mittari

Kaukolämmönkulutuksen kasvihuonekaasupäästöt

Viimeisin mittaus
2017

1 361,60 kt/a
5,97 kt/a

Tavoitteeseen matkaa
11 vuotta

-696,80 kt/a

Tavoite
2030

664,80 kt/a

Kaukolämmönkulutuksen kasvihuonekaasupäästöt perustuvat HSY:n päästölaskentaan. Tavoite perustuu HSY:n Ilmastoveivi-laskentaan.

Kivihiilen poltto Helsingissä loppuu 2020-luvulla. Hanasaaren voimalaitos on päätetty sulkea 2024 mennessä. Salmisaaren voimalaitos suljetaan vuoteen 2029 mennessä kivihiilen kieltolain astuessa voimaan. 

Kuvaaja