Toiminnallinen mittari

Autopaikkojen määrä per asunto asemakaavoissa

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
15Pysäköintinormin uudistaminen
Ajallaan