Toiminnallinen mittari

Autopaikkojen määrä per asunto asemakaavoissa