Taktinen mittari

Pysäköintipaikkojen määrä per asukas

Kuvaaja

Suorat vaikutukset