Taktinen mittari

Kaupunkiviljelijöiden määrä

Kaupunkiviljelijöiden lukumäärä vuodessa Helsingissä