Toiminnallinen mittari

Työntekijät, joita liikkumissuunnitelma koskee (koko Helsinki)

Tämä mittari kertoo, kuinka montaa Helsingissä toimivan yrityksen työntekijää HSL:n tekemät liikkumissuunnitelmat koskettivat kyseisenä vuonna. 

Kuvaaja

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
30Liikkumissuunnitelmat
Ajallaan
Kohtalainen