Toiminnallinen mittari

Yritykset, joissa tehty liikkumissuunnitelma (koko Helsinki)

Mittari kuvaa sitä, kuinka monelle yritykselle HSL on tehnyt liikkumissuunnitelman kyseisenä vuonna. 

Kuvaaja

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
30Liikkumissuunnitelmat
Ajallaan
Kohtalainen