Toiminnallinen mittari

Pyöräliikenteen baanaverkon toteutunut pituus

Viimeisin mittaus
2019

6 km0

Tavoitteeseen matkaa
1 vuotta

14 km

Tavoite
2020

20 km

Mittari mittaa pyöräliikenteen baanaverkon toteutunutta pituutta eli sitä, kuinka monta kilometriä erityisen laadukasta, baanan kriteerit täyttävää pyörätietä Helsingin alueella on. Tämän avulla seurataan toimenpiteen 3 Pyöräliikenteen baanaverkko edistymistä. Kattavampi ja yhtenäisempi pyöräväyläverkosto on yksi pyöräilybarometrissä tärkeimmiksi nousseista asioista, joka saisi helsinkiläiset pyöräilemään enemmän. Erityisen laadukkaiden ja mukavasti ajettavien pyöräväylien määrän lisäämisen pitäisi siis suoraan lisätä pyöräilyn määrää Helsingissä. Pyöräilyn määrän lisääntyminen paitsi vähentää liikenteestä koituvia pästöjä, myös edistää kuntalaisten terveyttä.

Lisää tietoa menneiden vuosien pyöräteiden pituuksista ja suunnitelmista löytyy tästä kaupunkristölautakunnan päätöksestä ja (myös päätöksen sivulta löytyvästä) vuoden 2014 pyöräilyn edistämisohjelmasta. Edistämisohjelmasta löytyy esimerkiksi kartta suunnitelluista pyöräteistä. Vuoden 2018 tilanne ja 2018-2020 tavoitteet löytyvät 2019 pyöräilykatsauksesta.

Kuvaaja

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
3Pyöräliikenteen baanaverkko
Myöhässä
Kohtalainen