Hyppää sisältöön
Mittarit

Pyöräliikenteen baanaverkon toteutunut pituus

Viimeisin mittaus
2020
8,4km
2,4 km
Tavoitteeseen matkaa
9 vuotta
121,6km
Tavoite
2030
130km
Toiminnallinen mittari

Mittari mittaa pyöräliikenteen baanaverkon toteutunutta pituutta eli sitä, kuinka monta kilometriä erityisen laadukasta, baanan kriteerit täyttävää pyörätietä Helsingin alueella on. Tämän avulla seurataan toimenpiteen 3 Pyöräliikenteen baanaverkko edistymistä. Kattavampi ja yhtenäisempi pyöräväyläverkosto on yksi pyöräilybarometrissä tärkeimmiksi nousseista asioista, joka saisi helsinkiläiset pyöräilemään enemmän. Erityisen laadukkaiden ja mukavasti ajettavien pyöräväylien määrän lisäämisen pitäisi siis suoraan lisätä pyöräilyn määrää Helsingissä. Pyöräilyn määrän lisääntyminen paitsi vähentää liikenteestä koituvia pästöjä, myös edistää kuntalaisten terveyttä.

Lisää tietoa menneiden vuosien pyöräteiden pituuksista ja suunnitelmista löytyy tästä kaupunkristölautakunnan päätöksestä ja (myös päätöksen sivulta löytyvästä) vuoden 2014 pyöräilyn edistämisohjelmasta. Edistämisohjelmasta löytyy esimerkiksi kartta suunnitelluista pyöräteistä. Vuoden 2018 tilanne ja 2018-2020 tavoitteet löytyvät 2019 pyöräilykatsauksesta.

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
3Pyöräliikenteen baanaverkko
Myöhässä
Kohtalainen