Toiminnallinen mittari

Hankkeiden määrä

Kiertotalouteen liittyvien hankkeiden määrä

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
121Kiertotalouden yhteistyö
Ajallaan
Kohtalainen