Toiminnallinen mittari

Ruokahävikin määrä

Ruoantuotannossa syntyneen ruokahävikin määrä

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
97Ruokahävikin vähentäminen kaupungin ruokapalveluissa
Ajallaan
Merkittävä