Toiminnallinen mittari

Hiilineutraalisuustavoitteen asettaneiden tytäryhteisöjen osuus

Osuus tytäryhteisöistä, jotka ovat asettaneet hiilineutraalisuustavoitteen

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
129Kaupungin tytäryhteisöjen hiilineutraaliussuunnitelmat
Ajallaan
Ei ole arvioitu