Hyppää sisältöön
Mittarit

Smart&clean-hankkeiden määrä

Toiminnallinen mittari

Mittariin lasketaan mukaan kokeilut, jotka edistävät kaupungin ilmastotavoitteita suoraan tai välillisesti. Kokeilulla tarkoitetaan yrityksen tarjoamaa palvelua tai tuotetta, jota testataan kaupunkiympäristössä.

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
128Älykkään ja puhtaan liiketoiminnan yhteiskehittäminen
Aikataulussa
Kohtalainen