Toiminnallinen mittari

Metsäisten alueiden osuus

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
132Elinvoimaiset metsät
Ajallaan
Kohtalainen