Toiminnallinen mittari

Hiilinielujen määrä

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
135Tietoa hiilivarastoista ja -nieluista
Ajallaan
Ei ole arvioitu