Toiminnallinen mittari

Selvitys jakamistalouden alustojen nykytilasta on valmis

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
115Jakamistalouden alusta
Ajallaan
Pieni